GRAFIKA / graphics

 

Tu sú niektoré ukáľky mojej práce z doby, keď som sa venovala webovej stránke zameranej z jednej časti na film Piráti z Karibiku a z druhej časti grafikou.

Here are some samples of my work from the time, when I was doing websites dedicated to movie Pirates of the Caribbean and graphic.

2007

 

2006

2005 a starąie

 

 

Práca pre iné webové stránky / Work for other sites